Proč svěřit správu sítě odborníkům?


Proč svěřit správu sítě odborníkům?

Bez kvalitní a spolehlivé správy sítě se neobejde žádná ze společností, která by ráda udržovala výkonnost jí provozované výpočetní techniky na 100 %. Správci sítě mají na starosti celou řadu rozličných úkolů – od ochrany sítě před útočníky až po řešení výpadků firemních serverů. Stále čím dál tím více firem se však rozhoduje na tuto pozici najímat interní zaměstnance či brigádníky. To se nám ale upřímně nejeví jakožto zdravý přístup, neboť jsme toho názoru, že správu sítě je třeba svěřit odborníkům. Na následujících řádcích vám představíme 3 hlavní argumenty, proč si to myslíme. 

Prvním z nich je skutečnost, že spousta najímaných brigádníků stále studuje či školu teprve čerstvě dokončila. Na vysokých či středních školách nabízejících IT obory se sice běžně vyučují předměty se zaměřením na správu sítě, ale ty praxi nikdy plně nahradit nedokáží. Tím však netvrdíme, že by tito studenti neměli dostávat šanci, ba naopak, nicméně existuje spousta pozic, kde by jejich zaměstnání bylo smysluplnější. U interních zaměstnanců se pak zase lze často setkat s tím, že mají síťařinu pouze jako koníčka, a chybí jim tedy potřebné schopnosti, jaké mají profesionálové z firem nabízejících primárně správu počítačových sítí. 

Ušetří vám spoustu času, nervů a peněz 

Najmutí specializované společnosti zajišťující správu sítě se majitelům firem vyplatí i po ekonomické stránce, což si myslíme, že je dosti silný argument hovořící ve prospěch tohoto řešení. Tato úspora finančních prostředků se ale primárně neprojeví v provozních nákladech, ty se ve většině případů sníží jen nepatrně, ale především v ušetřeném čase spojeném s mnohdy na nervy lezoucím sháněním kompetentních zaměstnanců, který může firma raději využívat ekonomicky účinněji, tj. k vydělávání peněz. Zároveň dojde i ke snížení mimořádných výdajů, jež by musela vynakládat v případě problémů, které by její interní zaměstnanci nedokázali správně vyřešit, kvůli nimž by například zůstaly firemní servery na nějaký ten čas mimo provoz. 

Třetím z argumentů je dostupnost, kvalita a rozsah technické podpory ze strany odborných společností, na niž je v těchto firmách kladen velký důraz. Ty jsou tedy schopny objednavateli nejen pomoci s kompletní správou a zefektivněním již existující počítačové sítě, ale dokonce i s jejím vytvořením. Naprostou samozřejmostí jsou pak pravidelné servisní kontroly a nepřetržité monitorování chodu a funkčnosti sítě. Opět se tak bavíme o citelné časové a finanční úspoře.


Potřebujete pomoct se svou sítí?