Co je to virtualizace a jak dokáže pomoci?


Co je to virtualizace a jak dokáže pomoci?

Virtualizace nabízí možnost využití simulovaného čili virtuálního výpočetního prostředí namísto toho fyzického, což umožnuje na jednom fyzickém počítači či serveru spustit několik virtuálních počítačů najednouKaždý z nich je pak schopen pracovat zcela nezávisleJediným omezením jsou výpočetní prostředky fyzického zařízení (procesor, paměť, úložiště atd.). Takto virtualizovat lze nejenom celé počítače, ale i jejich jednotlivé hardwarové komponenty nebo pouze softwarová prostředí.  

Pokud pohlédneme na virtualizaci z pohledu serverů a firem, tak ta je pro společnosti skvělým způsobem, jak snížit potřebu vlastnění vlastního hardwaru, protože zásluhou toho, že je možno využívat naplno výkonu všech počítačů, je třeba menšího počtu serverů, čímž dochází nejen ke snižování pořizovacích nákladů, ale i těch provozních, které by se jinak musely vynakládat za jejich chlazení a údržbu. Virtualizace tedy pomáhá firmám šetřit nemalé peníze. 

Usnadňuje současnost, připravuje na budoucnost 

Zároveň ulehčuje i správu serverů, neboť v důsledku schopnosti spouštět různé aplikace a operační systémy na jakémkoliv počítači ve firmě není třeba servery již dále oddělovat dle verzí a typů operačních systémů/aplikací. Mezi další výhody virtualizace patří jednoduchá škálovatelnostFirma si totiž dle svých aktuálních a budoucích potřeb bude moci pokaždé sama určovat, jaké systémové prvky bude užívat, a to, aniž by si musela pořizovat nová fyzická hardwarová zařízení.  

Virtualizované prostředí se krom skutečnosti, že se mnohem snáze dokáže přizpůsobit požadavkům uživatelů, i lehce používá a jeho obsluhu tak zvládnou i řadoví zaměstnanci. Proto není vůbec divu, že se účetní, CRM, ERP či jiné podnikové systémy, dnes už naprosto běžně virtualizují. Posledním, leč ne určitě nejméně důležitým kladem jsou široké možnosti zálohování, obzvláště v kombinaci s cloudovými uložišti. Díky virtualizaci lze tedy zjednodušeně řečeno firemní data ukládat na vícero míst a zabránit tak jejich ztrátě, a v ruku v ruce s tím zajistit i jejich vyšší zabezpečení. 


Máte zájem o virtuální server?