Případová studie - flexibilní IT nástroje v turbulentní době - Microsoft pro školy


Případová studie - flexibilní IT nástroje v turbulentní době - Microsoft pro školy

Na oblast školství a vzdělávání dopadla současná situace kolem koronaviru velice tvrdě. Fungování škol tak, jak jsme jej znali, bylo ze dne na den minulostí. Řada našich klientů musela řešit naprosto novou situaci. Kdo o digitalizaci dříve pouze uvažoval, začal podnikat kroky k její realizaci.

Společně s naším váženým klientem – gymnáziem v centru Prahy jsme k řešení situace využili možnost implementace Microsoft Office 365 A1.

Uzavření školy, řešení otázky „co“ a hlavně „jak“ dále učit vzdáleně, nutnost mít funkční řešení k dispozici v termínu „kdy včera bylo pozdě“. Zadání bylo jasné, IT řešení existovala celá řada.

Díky dlouhodobě vynikajícím zkušenostem s produkty Microsoft Office 365, po diskusi a představení řešení u klienta, kdy jsme si potvrdili jeho vhodnost (splní technická očekávání? jsou náklady akceptovatelné? bude řešení dostupné včas? bude zaškolení uživatelů snadné?) jsme přistoupili k implementaci plánů/licencí Microsoft Office 365 A1 pro celou školu. Tyto licence pro školy nabízí Microsoft na základě registrace zdarma. Obsahují důležité online nástroje pro vzdálenou výuku a jsou proto velice vhodným a výhodným řešením.

Harmonogram implementace
Po vzájemném odsouhlasení projektu následovalo založení účtu v Office 365, provedení základní konfigurace. Nezbytným krokem bylo také založení uživatelů z řad studentů a učitelů. Vytvořili jsme dokumentaci pro učitele a následně jim také rozeslali přihlašovací údaje. Před spuštěním ostrého provozu jsme vytvořili online testovací třídy a zaškolili učitele přímo v prostředí Microsoft TEAMS. Učitelé si vše osahali a vyzkoušeli. Byla překontrolována technika. Následovalo vytvoření uživatelských skupin a přiřazení uživatelů (pro studenty třídy, pro učitele skupiny), zaslání dokumentace a přihlašovacích údajů studentům. Předposledním krokem bylo otestování studenty. Nakonec náš technik pozval všechny zúčastněné skrze TEAMSy na úvodní školení, kterým všechny provedl a ukázal jim, jak aplikaci používat.

Dnes už probíhá s každou třídou výuka online. Studenti, zejména maturitní ročníky, dohánějí, co se dá. Mohou pokládat učitelům otázky skrze chat, vyměňovat si vzájemně dokumenty – práce, na kterých pracují. Celkově se škola znovu rozeběhla a může tak plnit své poslání – vzdělávat své studenty.

Pokud potřebujete pomoci s online výukou nebo s prací na home office, se sjednáváním online schůzek s kolegy, nadřízenými nebo klienty, tak Office 365 je profesionálním řešením této situace. Velice rádi Vám ho předvedeme a nastavíme pro potřeby Vaší školy/společnosti.