Zásady ochrany osobních údajů


Udělujete tímto souhlas společnosti INSTE.CZ s.r.o. , se sídlem Křižíkova 123/69, 186 00 Praha 8, IČ: 27212041, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 104823 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno, přijmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktu ze strany společnosti INSTE.CZ. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let.

  1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti INSTE.CZ
  2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:- vzít souhlas kdykoliv zpět
    – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
    – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
    – na přenositelnost údajů