Reference


SOLEK GROUP HQ Prague
je skupina, která od roku 2010 realizovala více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 24 MWp. Výhodou je praktická zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou aktiv fotovoltaických elektráren na vybraných trzích. Skupině Solek pomáháme při správě a implementaci Office 365. Díky využití řešení od společnosti Microsoft nemusí společnost nakupovat drahý hardware a může se soustředit na své podnikání.

Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o.
působí v České a Slovenské republice již od roku 1993 a to v oblasti komplexních řešení pro cestovní kanceláře zahrnujících globální distribuční systém. Pro společnost Amadeus zajišťujeme kompletní outsourcing veškerého ICT vybavení s důrazem na uživatelské stanice, podporu uživatelů a školení.

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
je českou investiční společností licencovanou Českou národní bankou a je tvořena skupinou profesionálů s detailními znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Pro společnost CARDUUS zajišťujeme hosting a správu farmy emailových serverů, kompletní outsourcing veškerého ICT vybavení, podporu uživatelů a školení.

DER KURIER Česká Republika spol. s r.o.
je kurýrní služba s vnitrostátním a mezinárodním působením pro přepravu zásilek. Pro společnost Der Kurier zajišťujeme veškerou správu IT vybavení od serverů, přes uživatelské stanice až po tiskárny a datovou infrastrukturu. A to jak v Praze, tak v Bratislavě. Za hlavní přínos spolupráce pro společnost Der Kurier lze považovat především optimalizaci nákladů na IT.